Hledání práceNejčastější chyby uchazečů o práci

Principy efektivního hledání
Hledáte-li práci, vyvarujte se nejčastějších chyb, které brání jejímu nalezení. Zvláště u dlohodobého hledání se snažte aplikovat principy, které podporují efektivní hledání práce – viz níže. Budete-li se řídit uvedenými doporučeními, výrazně tím posílíte naději na rychlé nalezení vhodného pracovního místa.

Počet volných pracovních míst v České republice se podle statistických údajů pohybuje kolem 100 tisíc volných pracovních míst. Pokud byste jednu z těchto příležitostí rádi získali, snažte se postupovat podle těchto principů, ať nehledáte práci marně nebo zbytečně dlouho.Informace na webu jsou rozčleněny do několika kategorií. Záleží na typu hledání práce. Níže naleznete speciální tipy pro hledání práce absolventů, tipy pro hledání práce na internetu i univerzální pravidla pro hledání.Hledání práce

Hledání práce pro absolventy

Hledání práce na internetu

Hledání práce se zdravotním handicapem

Hledání práce popadesátceDalší témata související s hledáním práce:

Jak se připravit na pracovní pohovor

Nástup do nové práce – tipy na hladký průběh

Co dělat, když nemůžete dlouho najít práci

Jak se připravit do zaměstnání po rodičovské dovolené

Jak postupovat pro sebezlepšování při hledání práce? Hledejte v uvedených textech náměty a inspiraci. Je vhodné si dělat výpisky - myšlenky, které plánujete realizovat si zapisujte. Aplikujte je pak co nejdříve, a to buď najednou anebo po částech. Především však náměty realizujte, ať nezůstane jen u zápisků.

Pokud by činilo obtíže realizovat námět najednou, rozdělte jej do částí a aplikujte jej postupně anebo alespoň částečně - i tak své šance zvýšíte. Většinou námětů v článcích projevíte solidnost a profesionalitu při hledání práce, které si Váš potenciální zaměstnavatel všimne.